Blog > Komentarze do wpisu
Sposób zmiany systemu czasu pracy

W naszej firmie stosujemy podstawowy system czasu pracy. Chcemy jednak zmienić go na system równoważny. Czy wymaga to dokonania zmian w umowach o pracę?

Zmiany systemu czasu pracy pracodawca dokonuje w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Nie musi natomiast zmieniać umów o pracę - chyba że dany pracownik miał w umowie zagwarantowane stosowanie wobec niego podstawowego systemu czasu pracy.

Systemy czasu pracy pracodawca wprowadza w przepisach zakładowych. Większość systemów czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy. Dotyczy to również systemu podstawowego i równoważnego.

Zmiana systemu czasu pracy = zmiana przepisów zakładowych
Zmiany systemu czasu pracy pracodawca dokonuje w trybie przewidzianym dla zmiany przepisów zakładowych. Jeśli pracodawca chce zmienić stosowany w zakładzie pracy system czasu pracy, musi dokonać odpowiednich zmian w przepisach zakładowych (układzie zbiorowym lub regulaminie pracy) bądź też w obwieszczeniu. Zmian te musi wprowadzić w takim samym trybie, w jakim wydaje się wspomniane akty prawne. W przypadku układu zbiorowego konieczne zatem będzie zawarcie ze stroną związkową protokołu dodatkowego, w przypadku regulaminu pracy i obwieszczenia - ogłoszenie treści zmian na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie (a jeśli w zakładzie działają związki zawodowe - podjęcie próby uzgodnienia z nimi treści zmian w regulaminie pracy).

A kiedy trzeba zmienić umowę?
Umowę o pracę trzeba zmienić, gdy były w niej dodatkowe gwarancje. Wyjątkowo dla wprowadzenia systemu równoważnego konieczne jest dokonanie zmian w umowie o pracę, jeśli pracodawca zagwarantował pracownikowi w umowie, że będzie w stosunku do niego stosowany system podstawowy. W takiej sytuacji pracodawca powinien albo zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające, albo też dokonać wypowiedzenia zmieniającego w zakresie stosowanego do pracownika systemu czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 150 kp.
środa, 02 kwietnia 2008, k_dorocia

Polecane wpisy

  • Rozliczenie czasu w sobotę

    Rozliczenie pracy w sobotę Pracownik pracował w sobotę 9 godzin. Czy mam mu udzielić za 9 godzin pracy 13 i pół godziny wolnego, czy udzielić wolnego na cały dz

  • Zmiana czasu z zimowego na letni

    Zmiana czasu z zimowego na letni a wynagrodzenie za pracę w nocy W nocy z 29 na 30 marca br. nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki zostały przesun

  • Odszkodowanie a rozwiązanie umowy

    Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Nasz pracownik był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony -

Komentarze
2011/02/21 11:25:41
witam,
czy można się skontaktować mailowo z autorem tego bloga?

pozdrawiam
-
poradykadrowe
2013/01/28 18:13:32
Super wyjaśnione. Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, to zapraszam do lektury mojego bloga i wpisu na temat równoważnego systemu czasu pracy