Blog > Komentarze do wpisu
Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy to przedział czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca kążdego pracownika. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego zależy od obowiązującego pracownika systemu czasu pracy, zaś jego faktyczna długość wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy, a w przypadku pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy -z obwieszczenia.

Okres rozliczeniowy to inaczej mówiąc określony wycinek czasu pracy służący do oddawania (wypłacania) godzin nadliczbowych.

poniedziałek, 04 czerwca 2007, k_dorocia

Polecane wpisy

  • :)

    :)

  • Sposób zmiany systemu czasu pracy

    W naszej firmie stosujemy podstawowy system czasu pracy. Chcemy jednak zmienić go na system równoważny. Czy wymaga to dokonania zmian w umowach o pracę? Zmiany

  • Zmiana czasu

    Prawidłowo rozlicz wiosenną zmianę czasu 30 marca, w nocy, miała miejsce zmiana czasu z zimowego na letni (przesunęliśmy wskazówki zegara z godziny 2 na 3). Jeś