Blog > Komentarze do wpisu
Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy to przedział czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca kążdego pracownika. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego zależy od obowiązującego pracownika systemu czasu pracy, zaś jego faktyczna długość wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy, a w przypadku pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy -z obwieszczenia.

Okres rozliczeniowy to inaczej mówiąc określony wycinek czasu pracy służący do oddawania (wypłacania) godzin nadliczbowych.

poniedziałek, 04 czerwca 2007, k_dorocia