Blog > Komentarze do wpisu
Kody literowe

Informacja w zaświadczeniach lekarskich

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informuje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:

KOD "A" oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekaraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

KOD "B" oznacza niezdolność do pracy przypadającą w czasie ciąży

KOD "C" oznacza niezdolność do pracyspowodowaną nadużyciem alkoholu

KOD "D" oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą

KOD "E" oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art 7 pkt 2

Art. 7 Prawo do zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Zasiłej chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli:

 1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowegonie
 2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgiwania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Ważne !!!

W zaświadczeniu lekarksim, na wniosek ubezpieczonego nie umieszcza się kodu "B" i "D" (ciąża i gruźlica)

poniedziałek, 07 maja 2007, k_dorocia

Polecane wpisy

 • Choroba pracownika a wypowiedzenie

  Czy choroba pracownika wydłuża okres wypowiedzenia umowy? Złożyliśmy pracownikowi wypowiedzenie, ale w trakcie tego wypowiedzenia pracownik zachorował. Jak wyni

 • Choroba pracownika

  Od kiedy pracodawca będzie płacił krócej za chorobę pracownika? Ministerstwo Pracy przygotowało projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy. Przewiduje on skróce

 • Odprawa :-)

  Od stycznia br. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.126 zł. W związku z tym zmieniła się również maksymalna wysokość odprawy pieniężnej. Wysokość odprawy pieniężne